Wilks beregning

For Herrer & Damer
Wilks Formula bruges til at finde bedste løfter på tværs af vægtklasser.
Løfteren med det højeste antal point kåres som stævnets bedste løfter. F.eks. en mandlig løfter der vejer 69.3 har en koefficient på 0.7552.
En total på 600kg. giver derfor 0.7552*600 = 453.12 Wilks point.

Kropsvægt Løft

Wilkspoint

Husk at bruge punktum ved decimaler!
Bemærk, at der afrundes til en decimal i kropsvægt.