Nyt fra Masterudvalget
03 Maj20:43  Diverse nyt fra Masterudvalget: Tilmeldingskema til internationale masterstævner (word), Krav for international deltagelse og referat fra møde i Masterudvalget d. 29 april 2018.
19 Jan19:02  Kære deltagere til EM Master

Arrangørerne til dette stævne har besluttet, at forbundet skal betale alle overnatninger på de 4 stævnehoteller i god tid inden stævnet. Derfor er det nødvendigt, at I senest den 31. januar melder eventuelle ændringer i jeres overnatninger ind.
Jeg har som udgangspunkt, med mindre I har ønsket andet eller mere, booket jer ind på et hotel dagen før I skal løfte, således at I har en overnatning.
Der er enkelte der har meldt ind, at de ikke ønsker at overnatte, og de vil blive afkrævet en "stævnebøde" på 100 euro. Denne "stævnebøde" fremgår af hjemmesiden, og vil blive opkrævet til stævnet. Forbundet har brug for en mailadresse som de kan sende regningen til, så senest den 2. februar skal alle løftere som er tilmeldt stævnet sende en mail til , og jeg vil svare hver enkelt med beløb og et kontonummer hvortil pengene skal overføres. Dem som jeg i forvejen har korresponderet med på mail behøver ikke sende en sådan.

Hilsen Danny
02 Jan19:33  Tilmeldingsfrister for Internationale Masters stævner 2018.
30 Dec18:31  I forbindelse med tilmeldingerne til EM Masters er sidste frist for tilmelding den 1/1 kl. 2000. Løftere der melder til efter dette tidspunkt vil ikke blive tilmeldt.

Alle løftere der har givet udtryk for at ville deltage skal følge vejledningen på Styrke.dk.

Det hele sendes til

Hilsen Danny