DM Hold

År Invitation Hold Resultater
2024 Invitation Alle resultater
2023 Invitation Alle resultater
2022 Invitation Alle resultater
2021 Alle resultater
2020 Alle resultater
2019 Invitation Alle resultater
2018 Invitation Tilmeldte hold Alle resultater
2017 Invitation Tilmeldte hold Alle resultater
2016 Tilmeldte hold Alle resultater
2015 Tilmeldte hold Alle resultater

År Plan 1. Runde 2. Runde 3. Runde Slutstilling Finale
2014 Plan, 1.runde, 2.runde 1. Øst, Vest, Samlet 2. Øst, Vest, Samlet 3. Øst, Vest Slutstilling Finalen 2014, Aalborg SK, protokol
2013 Plan, 1.runde, 2.runde, 3.runde 1. runde 2. Jylland, Sjælland, Samlet 3. runde Slutstilling Finalen 2013, Rødby, protokol
2012 Plan, 1.runde, 2.runde, 3.runde 1. Sjælland, Jylland, Samlet 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2012, Horsens
2011 Plan 1. Sjælland, Jylland 2. Sjælland, Jylland 3. Sjælland, Jylland Slutstilling Finalen 2011, Tårnby
2010 Plan 1. runde 2. Sjælland, Jylland 3. Sjælland, Jylland Slutstilling Finalen 2010, Aalborg
2009 Plan 1. runde 2. Sjælland, Jylland 3. Sjælland, Jylland Slutstilling Finalen 2009, Tårnby
2008 Plan 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2008, Bjerringbro
2007 Plan 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2007, Tårnby
2006 Plan 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2006, Hvidovre
2005 Plan 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2005, Randers
2004 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2004, Horsens
2003 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2003, Horsens
2002 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2002, Aalborg
2001 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2001, Thisted
2000 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 2000, Kastrup
1999 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 1999, Aalborg
1998 1. runde 2. runde 3. runde Slutstilling Finalen 1998, Århus