Udviklingskonsulent


Som en del af den service Dansk Styrkeløft Forbund tilbyder sine klubber, er der ansat en udviklingskonsulent, der står klar med råd og vejledning til klubberne.

Konsulenten kan f.eks. bruges til:
- Opstart af skolesamarbejde og andre relevante institutioner, herunder hjælpe med kontakt til skoler, ungeudvalg mm.
- Hjælp med medlemsrekruttering og fastholdelse
- Bidrage med sparring og nye input til aktiviteter
- Formidling af kontakt til relevante personer/ udvalg
- Være bindeled klubberne imellem og mellem forbund og den enkelte klub
- Deltage i konfliktsituationer i klubberne eller på tværs af forbundet
- Svare på spørgsmål vedrørende folkeoplysningsloven, idrættens forsikringer, skat mm.
- Hjælpe klubber med blandt andet at udarbejde målsætninger, handlingsplaner og strategier inden for områder såsom ledelse, organisering og PR
- Synliggørelse af den enkelte klub i nærområdet
- Støtte op om ressourcestærke personer i klubberne
- Sociale arrangementer
- Kontakt til DIF og Antidoping Danmark
- Udvikle og implementere initiativer, som kan hæve aktivitetsniveauet i forbundet, herunder planlægning af kurser, workshops og træf
- Og alt hvad I ellers har brug for? Jeg er til for Jer, så brug mig ☺

Med sportslig hilsen

Peter Andersen
Udviklingskonsulent
Dansk Styrkeløft Forbund
Mob: +45 30 58 23 20
@:


Dokumenter med info omkring aktiviteter

- Klubbesøg
- Klubudviklingsprojekter
- Partnerskaber med skoler og andre institutioner
- Styrkeløftfolder