U-Landshold

Aktuelle meddelelser for Sub-Junior- og Juniorlandsholdet
Sub-Junior og Junior landshold 2023

Landsholdkrav Sub-Junior og Junior pr. 1/1-2023
Trænere og ledere tilknyttet U-landsholdet
Andreas Klug Cheftræner klassisk trekamp/bænkpres og underviser
Jonas Q. Bjerre Træner equipped trekamp/bænkpres
Magnus S. Larsen Behandler for U-landsholdet og kiropraktor.
  www.westloft.dk - specialister i muskel- og skeletskader.
Instagram: @kiropraktor_magnus @westloft_kiro


Datoer for landsholdssamlinger 2024 - sæt X i kalenderen med det samme

28. januar
21. april
25. august
3. november

Alle fire samlinger foregår i Kolding og tidsrummet er kl. 11-17
Dertil kan der blive tale om en evt. ekstraordinær samling i kraftcenteret i Rødby på et nærmere angivet tidspunkt...
DSF´s U-landshold – krav, kriterier og værdier

DSF´s subjunior- og juniorlandshold (U-landsholdet)
er en del af DSF´s talentudvikling med det formål, at udvikle og fastholde unge talenter. Kriterierne for udtagelse til bruttotruppen er ikke som på seniorlandsholdet baseret på kvalifikationstal, men beror på en samlet helhedsvurdering af atleten, hvor sportslig niveau, udviklingspotentiale, engagement og dedikation indgår som væsentlige parametre. Som udgangspunkt udtages kun atleter der har stillet op ved et DM stævne.

U-landsholdets primære stævner, hvor alle forventes at deltage, er DM i kategorien man konkurrerer i samt NM (nordiske mesterskaber). U-landsholdet sender også atleter til EM og VM. Som udgangspunkt udtages deltagere til EM og VM blandt de ældste i kategorierne.

Som U-landsholdsløfter skal du være indstillet på, at indfri og efterleve følgende krav/værdisæt:
• Du vil møde til de 4 -5 årlige landsholdssamlinger og kun i ganske få og særlige tilfælde, godkendt af teamet omkring truppen, kunne fritages for fremmøde. Du skal selv sørge for transport, eller aftale fælles transport med andre. Der ydes ikke transporttilskud til samlingerne som primært afvikles i Kolding.
• Du vil møde i god tid, frisk og engageret til samlingerne, hvor du bl.a., sammen med de øvrige atleter, skal træne dit ”normale” program som var du hjemme i klubben
• Du vil være en god rollemodel for andre unge styrkeløftere, ved at udvise flid, seriøsitet og sportsånd, både til landsholdssamlinger i træningslokalet og til stævner. Du vil ligeledes være opmærksom på hvordan du agerer på sociale medier og også her fremstå som en god rollemodel.
• Du vil være en god ambassadør for en ”ren idræt” og afholde dig fra brug af enhver form for ulovlige præstationsfremmende midler. Og du vil aldrig indtage kosttilskud uden på forhånd at have sikret sig at produktet er lovligt og godkendt af myndighederne i Danmark. Er du i tvivl vil du rådføre dig med U-landsholdets trænerteam.
• Du vil gennemføre Anti Doping Danmarks e-læringsprogram renvinder.dk
• Du vil træne i en klub under DSF. Hvis det ikke er muligt at henlægge den daglige træning i en klub under DSF, skal det som minimum være på ugentlig basis.
• Du vil som atlet på bruttolandsholds altet kunne udtages til internationale mesterskaber. Udtagelser til internationale stævner og mesterskaber, vil for juniorer og sub-juniorer vil blive foretaget ud fra en samlet vurdering af niveau, potentiale, indsats og engagement.
• Hvis du udtages kan du ved udtagelsen blive afkrævet en egenbetaling på maximalt kr. 1500,00 for europæiske rejsemål og kr. 2500,00 for oversøiske. Beløbet skal indbetales til DSF umiddelbart efter at du har takket ja til en udtagelse.
• Du er som bruttolandsholdsløfter forpligtiget til, som udgangspunkt, at deltage ved to årlige obligatoriske mesterskaber, DM og SM/JM eller NM som er placeret hhv forår og efterår.
• Du vil omgående underrette trænerteamet hvis du bliver skadet eller på anden vis bliver indisponibel for landsholdet.
• Du er indforstået med, at den primære kommunikation mellem atleter og træningsteam foregår gennem facebookgruppen ”DSF sub-junior & junior” og at du er forpligtiget til at være medlem af, og følge opslag i denne gruppe. Det er ikke en gyldig undskyldning at man ikke har set et opslag.
• Du er indforstået med at du skal sikre dig, at dit konkurrenceudstyr er komplet samt overholder IPFs til enhver tid opdaterede liste over godkendt udstyr