Udvalg


Stævneudvalg   Breddeudvalg   DIF- kontakt og internationalt arbejde
Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Alex G Thorsen
  , 6086 5170

  Resultater & rekorder: Channe Hviid
  
  Procedure efter afholdt stævne

Øvrige medlemmer:
  Medalje/præmieansvarlig: Kenneth Kyvsgaard
  , 2870 6945


  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Alex G Thorsen
  , 6086 5170

  Channe Hviid
  

Øvrige medlemmer:
  Peter Andersen
  , 3058 2320

Dokumenter:
Breddeudvalget  Klaus Brostrøm
, 9792 4617

Jørgen Rasmussen
, 5092 9424


Dommerudvalg   Anti-Dopingudvalg   Uddannelsesudvalg
Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Channe Hviid
  

Øvrige medlemmer:
  Birgitte Thorsen
  

Dokumenter:
  Regler for Dommerudvalget
  Bemærkninger til tekniske regler 2015

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand og medlem af IPF's anti-dopingudvalg:
  Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Henning Thorsen
  , 2148 4528

Dokumenter:
Regler for Anti-dopingudvalget
DSF Antidopingpolitik
Ren vinder fra Anti Doping Danmark, renvinder.dk
Antidopingreglement
WADA listen over forbudte stoffer
Consent Form
Scope of the IPF Anti-Doping Rules
Nye sanktioner, antidopingregler 2015
Nye sanktioner, antidopingreglerne 2015 - resume og guide
IPF advarsel om kosttilskud
  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

Øvrige medlemmer:
  Peter Andersen
  , 3058 2320

Dokumenter:
Uddannelse i DSF


Masterudvalg   Ordens- og Amatørudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

  Henning Thorsen
  , 2148 4528

Øvrige medlemmer:
  Jan Sahlgren
  , 2231 8791

  Kim Dahl Hansen
  , 3252 5007

  Formand: Nick Rodsten
Kaspar Thorup
Dennis Jakobsen

Eliteudvalg   Medieudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

Øvrige medlemmer:
  Andreas Klug
  , 2232 5179

  Annette Pedersen
  , 2447 2850

  Jan Lyhne
  , 2032 0427


Dokumenter:
Regler for eliteudvalget
Adfærdskodeks for atleter, ledere m.v.
Regler og retningslinjer for landsholdsløftere.
Bilag til adfærdskodeks

Værdisæt for talentudvikling
Plan for Projekt Sub-Junior/Junior
  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Channe Hviid
  

Øvrige medlemmer:
  Janni Weinke
  

  Finn Nielsen