Udvalg


Stævneudvalg   Breddeudvalg   DIF- kontakt og internationalt arbejde
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand Finn Nielsen
  , 2165 2734

  Didde Hauch
  , 5240 9798

  Medalje og pokalansvarlig
  Eva Buxbom
  , 2573 8108

  Trine Bagger
  , 6016 6693

Dokumenter:
  Regler for Stævneudvalget
  Tildeling af stævner
  Procedure for bestilling af medaljer og pokaler


  Formand:
  Peter Andersen
  , 3058 2320

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Finn Nielsen
  , 2165 2734

  Emil Fuglsang
  , 2830 0363

Dokumenter:
Breddeudvalget

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

  Eva Buxbom
  , 2573 8108

Dommerudvalg   Anti-Dopingudvalg   Uddannelsesudvalg
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Finn Nielsen
  , 2165 2734

  Eva Buxbom
  , 2573 8108

  Didde Hauch
  , 5240 9798

Øvrige medlemmer:
  Danny Bill
  , 4054 6362

  Niels Christian Dall
  , 2219 1129


Dokumenter:
  Regler for Dommerudvalget
  Bemærkninger til tekniske regler 2015

  Email til alle medlemmer:

Formand: Peter Andersen
  , 3058 2320

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Finn Nielsen
  , 2165 2734

Øvrige medlemmer:
  Pia Skovborg
  , 3150 2718

Dokumenter:
Regler for Anti-dopingudvalget
DSF Antidopingpolitik
Ren vinder fra Anti Doping Danmark, renvinder.dk
Antidopingreglement
WADA listen over forbudte stoffer
Consent Form
Scope of the IPF Anti-Doping Rules
Nye sanktioner, antidopingregler 2015
Nye sanktioner, antidopingreglerne 2015 - resume og guide
IPF advarsel om kosttilskud

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Emil Fuglsang)
  , 2830 0363

  Didde Hauch
  , 5240 9798

Øvrige medlemmer:
  Peter Andersen
  , 3058 2320


Dokumenter:
Uddannelse i DSF


Masterudvalg   Ungdomsudvalg   Ordens- og Amatørudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

Øvrige medlemmer:
  Jan Sahlgren
  , 2231 8791

  Kim Dahl Hansen
  , 3252 5007

  Pia Skovborg
  , 3150 2718

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Didde Hauch
  , 5240 9798

  Emil Fuglsang
  , 2830 0363

Øvrige medlemmer:
  Jan Lyhne
  , 2032 0427

Dokumenter:
Uddannelse i DSF


  Frans Bennetsen
Kaspar Thorup
Dennis Jakobsen

Eliteudvalg   Medieudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

  Trine Bagger
  , 6016 6693

Øvrige medlemmer:
  Jonas Møll
  , 2554 5674

  Jan Lyhne
  , 2032 0427

  Annette Pedersen
  , 2447 2850

  Peter Andersen
  , 3058 2320

  Sportschef: Bjarte Vik Larsen
  , 2175 8651

  Løfterrepræsentant:
  Annemia Pretzmann
  

Dokumenter:
Regler for eliteudvalget
Adfærdskodeks for atleter, ledere m.v.
Regler og retningslinjer for landsholdsløftere.
Bilag til adfærdskodeks

Værdisæt for talentudvikling
Plan for Projekt Sub-Junior/Junior
  Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Emil Fuglsang
  , 2830 0363

Øvrige medlemmer:
  Kathrine Forsberg
  , 2212 1706

  Peter Andersen
  , 3058 2320

  Christina Størup
  , 6171 4906

  Katja Jørgensen
  , 2859 8230