Udvalg


Stævneudvalg   Breddeudvalg   DIF- kontakt og internationalt arbejde
Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Medalje/præmieansvarlig: Finn Nielsen
  , 2165 2734

  Niels Christian Dall
  , 2219 1129  Resultater & rekorder:
  Procedure efter afholdt stævne

Forholdsregler for styrkeløftkonkurrencer i Coronakrisen.

  Formand:
  Peter Andersen
  , 3058 2320

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Niels Christian Dall
  

  Pia Skovborg
  , 3150 2718

  Finn Nielsen
  , 2165 2734

Dokumenter:
Breddeudvalget

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

  Henning Thorsen
  , 2148 4528


Dommerudvalg   Anti-Dopingudvalg   Uddannelsesudvalg
Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Finn Nielsen
  , 2165 2734

Øvrige medlemmer:
  Birgitte Thorsen
  

Dokumenter:
  Regler for Dommerudvalget
  Bemærkninger til tekniske regler 2015

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand og medlem af IPF's anti-dopingudvalg:
  Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Finn Nielsen
  , 2165 2734

Dokumenter:
Regler for Anti-dopingudvalget
DSF Antidopingpolitik
Ren vinder fra Anti Doping Danmark, renvinder.dk
Antidopingreglement
WADA listen over forbudte stoffer
Consent Form
Scope of the IPF Anti-Doping Rules
Nye sanktioner, antidopingregler 2015
Nye sanktioner, antidopingreglerne 2015 - resume og guide
IPF advarsel om kosttilskud

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Henning Thorsen
  , 2148 4528

Øvrige medlemmer:
  Peter Andersen
  , 3058 2320

Dokumenter:
Uddannelse i DSF


Masterudvalg   Ungdomsudvalg   Ordens- og Amatørudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

  Henning Thorsen
  , 2148 4528

  Pia Skovborg
  , 3150 2718

Øvrige medlemmer:
  Jan Sahlgren
  , 2231 8791

  Kim Dahl Hansen
  , 3252 5007

  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

Øvrige medlemmer:
  Jan Lyhne
  , 2032 0427

Dokumenter:
Uddannelse i DSF


  Kaspar Thorup
Dennis Jakobsen
Frans Bennetsen

Eliteudvalg   Medieudvalg  
Email til alle medlemmer:

Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Klaus Brostrøm
  , 9792 4617

  Jørgen Rasmussen
  , 5092 9424

Øvrige medlemmer:
  Jonas Møll
  , 2554 5674

  Annette Pedersen
  , 2447 2850

  Jan Lyhne
  , 2032 0427

  Peter Andersen
  , 3058 2320

  Bjarte Vik Larsen
  , 2175 8651

  Løfterrepræsentant:
  Annemia Pretzmann
  

Dokumenter:
Regler for eliteudvalget
Adfærdskodeks for atleter, ledere m.v.
Regler og retningslinjer for landsholdsløftere.
Bilag til adfærdskodeks

Værdisæt for talentudvikling
Plan for Projekt Sub-Junior/Junior
  Bestyrelsesrepræsentanter:
  Formand: Pia Skovborg
  

  Niels Christian Dall
  , 2219 1129

Øvrige medlemmer:
  Janni Weinke
  

  Peter Andersen
  , 3058 2320